Шифра на ХВ - SOLN - Солун - 2001 Гевгелија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSOL1101012
Вкупно издадени ХВ
82.246
Последно тргување: 07.02.2019
Максимална цена:
180,00
Минимална цена:
180,00
Просечна цена:
180,00
Количина:
356
Промет:
64.080
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
182,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
9.563
Промет:
1.598.420
Број на трансакции:
24

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци