Шифра на ХВ - SOLN - Солун - 2001 Гевгелија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSOL1101012
Вкупно издадени ХВ
82.246
Последно тргување: 24.06.2019
Максимална цена:
302,00
Минимална цена:
302,00
Просечна цена:
302,00
Количина:
442
Промет:
133.484
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
311,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
13.663
Промет:
2.394.666
Број на трансакции:
35

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци