Шифра на ХВ - SOLN - Солун - 2001 Гевгелија
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSOL1101012
Вкупно издадени ХВ
82.246
Последно тргување: 14.03.2022
Максимална цена:
309,00
Минимална цена:
309,00
Просечна цена:
309,00
Количина:
5
Промет:
1.545
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
335,00
Минимална цена:
309,00
Количина:
15
Промет:
4.895
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци