Шифра на ХВ - FKTL - ФК Струга-Трим-Лум АД Струга
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKFKTL101015
Вкупно издадени ХВ
2.500
Последно тргување: 12.09.2023
Максимална цена:
620,00
Минимална цена:
620,00
Просечна цена:
620,00
Количина:
1.250
Промет:
775.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
620,00
Минимална цена:
620,00
Количина:
1.250
Промет:
775.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци