Шифра на ХВ - TRUB - Факултетско земјоделско стопанство с.Трубарево
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKTRUB101011
Вкупно издадени ХВ
70.000
Последно тргување: 20.03.2024
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
164
Промет:
16.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
756
Промет:
75.600
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци