Шифра на ХВ - SKP - Пивара Скопје АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSKPV101012
Вкупно издадени ХВ
179.970
Последно тргување: 16.11.2023
Максимална цена:
65.105,00
Минимална цена:
65.105,00
Просечна цена:
65.105,00
Количина:
15
Промет:
976.575
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
65.105,00
Минимална цена:
65.000,00
Количина:
21
Промет:
1.366.575
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци