Шифра на ХВ - SKP - Скопска Пивара Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSKPV101012
Вкупно издадени ХВ
179.970
Последно тргување: 20.06.2019
Максимална цена:
54.000,00
Минимална цена:
54.000,00
Просечна цена:
54.000,00
Количина:
8
Промет:
432.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
54.000,00
Минимална цена:
54.000,00
Количина:
10
Промет:
540.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци