Шифра на ХВ - PROD - ОП Просветно Дело Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPROD101011
Вкупно издадени ХВ
50.882
Последно тргување: 20.05.2019
Максимална цена:
1.600,00
Минимална цена:
1.600,00
Просечна цена:
1.600,00
Количина:
600
Промет:
960.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.600,00
Минимална цена:
1.600,00
Количина:
3.600
Промет:
5.760.000
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци