Шифра на ХВ - MB - Македонска берза АД Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKMBDH101011
Вкупно издадени ХВ
2.792
Последно тргување: 17.08.2022
Максимална цена:
89.458,00
Минимална цена:
89.458,00
Просечна цена:
89.458,00
Количина:
8
Промет:
715.664
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
89.458,00
Минимална цена:
89.458,00
Количина:
9
Промет:
805.122
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци