Шифра на ХВ - ENER - Енергомонт Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKENER101014
Вкупно издадени ХВ
3.359
Последно тргување: 06.12.2023
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Просечна цена:
1.200,00
Количина:
9
Промет:
10.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Количина:
28
Промет:
33.600
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци