Шифра на ХВ - KARO - Караорман Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKARA101015
Вкупно издадени ХВ
95.699
Последно тргување: 14.06.2022
Максимална цена:
678,00
Минимална цена:
678,00
Просечна цена:
678,00
Количина:
480
Промет:
325.440
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
678,00
Минимална цена:
678,00
Количина:
480
Промет:
325.440
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци