Шифра на ХВ - ELMA - Елмар Штип
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKELMA101015
Вкупно издадени ХВ
300.000
Последно тргување: 27.08.2018
Максимална цена:
39,00
Минимална цена:
39,00
Просечна цена:
39,00
Количина:
1.533
Промет:
59.787
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
39,00
Минимална цена:
39,00
Количина:
1.533
Промет:
59.787
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци