Шифра на ХВ - JUSK - Југотутун Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKJUSK101011
Вкупно издадени ХВ
2.042
Последно тргување: 05.01.2024
Максимална цена:
5.000,00
Минимална цена:
5.000,00
Просечна цена:
5.000,00
Количина:
62
Промет:
310.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.000,00
Минимална цена:
5.000,00
Количина:
62
Промет:
310.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци