Шифра на ХВ - FROT - Фротирка компани АД Делчево
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKFROT101015
Вкупно издадени ХВ
63.495
Последно тргување: 03.05.2019
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Просечна цена:
120,00
Количина:
2.506
Промет:
300.720
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Количина:
2.506
Промет:
300.720
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци