Шифра на ХВ - RZIZ - РЖ Инжинеринг Скопје
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKSKIN101011
Вкупно издадени ХВ
18.914
Последно тргување: 26.02.2019
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Просечна цена:
600,00
Количина:
3
Промет:
1.800
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Количина:
3
Промет:
1.800
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци