Шифра на ХВ - LHND - Лихнида Охрид
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKLHND101018
Вкупно издадени ХВ
55.100
Последно тргување: 04.07.2023
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Просечна цена:
615,00
Количина:
114
Промет:
70.110
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Количина:
114
Промет:
70.110
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци