Шифра на ХВ - KMPR - Комунапроект Тетово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKMPR101014
Вкупно издадени ХВ
45.772
Последно тргување: 13.09.2023
Максимална цена:
372,00
Минимална цена:
372,00
Просечна цена:
372,00
Количина:
5.300
Промет:
1.971.600
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
372,00
Минимална цена:
372,00
Количина:
5.300
Промет:
1.971.600
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци