Шифра на ХВ - KMPR - Комунапроект Тетово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKKMPR101014
Вкупно издадени ХВ
45.772
Последно тргување: 02.10.2018
Максимална цена:
372,00
Минимална цена:
372,00
Просечна цена:
372,00
Количина:
698
Промет:
259.656
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
372,00
Минимална цена:
372,00
Количина:
698
Промет:
259.656
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци