Шифра на ХВ - ALKB - Алкалоид Берово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKALKB101010
Вкупно издадени ХВ
5.000
Последно тргување: 29.08.2018
Максимална цена:
18.510,00
Минимална цена:
18.510,00
Просечна цена:
18.510,00
Количина:
14
Промет:
259.140
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
18.510,00
Минимална цена:
18.510,00
Количина:
14
Промет:
259.140
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци