Шифра на ХВ - VSC - Ветеринарно сточарски центар АД Куманово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKVSCK101017
Вкупно издадени ХВ
71.000
Последно тргување: 10.08.2023
Максимална цена:
309,00
Минимална цена:
309,00
Просечна цена:
309,00
Количина:
1.000
Промет:
309.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
309,00
Минимална цена:
309,00
Количина:
5.400
Промет:
1.668.600
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци