Шифра на ХВ - GRDN - Градинар АД Охрид
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKGRDN101013
Вкупно издадени ХВ
14.598
Последно тргување: 09.05.2018
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Просечна цена:
310,00
Количина:
1.625
Промет:
503.750
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
310,00
Минимална цена:
310,00
Количина:
1.625
Промет:
503.750
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци