Шифра на ХВ - PELK - Пелагонија комерц Битола
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKPELK101010
Вкупно издадени ХВ
5.038
Последно тргување: 31.07.2023
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Просечна цена:
500,00
Количина:
33
Промет:
16.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
500,00
Минимална цена:
500,00
Количина:
33
Промет:
16.500
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци