Шифра на ХВ - BIKF - Текстил Елма АД Прилеп
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKBIKF101010
Вкупно издадени ХВ
12.361
Последно тргување: 22.02.2024
Максимална цена:
1.086,00
Минимална цена:
1.086,00
Просечна цена:
1.086,00
Количина:
19
Промет:
20.634
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.086,00
Минимална цена:
1.086,00
Количина:
19
Промет:
20.634
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци