Шифра на ХВ - GDKM - ЗИК Градиште Куманово
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Слободен пазар - обични акции
ISIN:
MKGRDI101010
Вкупно издадени ХВ
3.000
Последно тргување: 21.03.2024
Максимална цена:
1.240,00
Минимална цена:
1.240,00
Просечна цена:
1.240,00
Количина:
325
Промет:
403.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.240,00
Минимална цена:
1.240,00
Количина:
1.081
Промет:
1.340.440
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци