Издавач
Европа АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 808 бр. 8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
evropa@evropa.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Стојановска
Телефон
+389 2 3114 066
Факс
+389 2 3114 774
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 774.223 798.051 710.691
Оперативна добивка 87.679 114.221 50.229
Добивка по оданочување 83.508 106.302 50.265
Главнина 851.934 819.607 746.718
Вкупно обврски 150.945 137.712 168.614
Вкупно средства 1.002.879 957.319 915.332
Пазарна капитализација 769.305 837.290 715.632
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,32% 14,31% 7,07%
Нето добивка по акција (EPS) 326,74 415,92 196,67
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,33% 11,10% 5,49%
Поврат на капиталот (ROE) 9,80% 12,97% 6,73%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,21 7,88 14,24
Книговодствена вредност по акција 3.333,30 3.206,81 2.921,63
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,90 1,02 0,96
Дивиденда по акција 60,00 200,00 150,00
Дивиденден принос 1,99% 6,11% 5,36%

Европа Скопје е една од најстарите компании во кондиторската индустрија на Балканот основана во 1882 година. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, постојано зголемување на квалитетот и побарувачката за производите станува она што е денес – стабилна индустриска компанија со производство од околу 5.000 тона годишно и продажба на домашен пазар (36%) и странски пазар (64%). Основната дејност на ЕВРОПА Скопје е производство на кондиторски производи. Компанијата ги произведува и продава следниве групи на производи кои можат да се најдат во најразлични пакувања: Какао производи, десерти и локум - таблирани млечни чоколади, полнети чоколади, чоколади со додатоци, какао крем производи, чоколадни лиени десерти, бонбониери, крем банани, пралине десерти, штангли, гумени и желе бонбони, локум со и без додатоци; Бонбонски производи - филовани бонбони со разни ароми, тврди дропс бонбони, млечна, лешник, кокос, овошни карамела, бастуми со разни ароми; Вафли и колачи – вафли со различни вкусови, чоколадирани вафли и колачи од пченично и интегрално брашно.

Одбор на директори:
Марика Караџова - Генерален директор
Марија Каранфиловиќ - Претседател на Одбор на директори
Селаудин Арифи - неизвршен член
Наташа Милева
Есамедин Хасани
Драган Наков
Зоран Здравев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 10. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEVRO101012
Вкупно издадени ХВ
255.583
Последно тргување: 29.12.2020
Максимална цена:
3.301,00
Минимална цена:
3.301,00
Просечна цена:
3.301,00
Количина:
18
Промет:
59.418
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.301,00
Минимална цена:
3.000,00
Количина:
155
Промет:
481.478
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци