Издавач
Европа АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 808 бр. 8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
evropa@evropa.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Стојановска
Телефон
+389 2 3114 066
Факс
+389 2 3114 774
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 840.686 801.337 774.223
Оперативна добивка 69.991 89.819 87.679
Добивка по оданочување 63.792 83.928 83.508
Главнина 967.587 921.656 851.934
Вкупно обврски 158.008 142.742 150.945
Вкупно средства 1.125.595 1.064.398 1.002.879
Пазарна капитализација 741.191 843.679 769.305
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 8,33% 11,21% 11,32%
Нето добивка по акција (EPS) 249,59 328,38 326,74
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,67% 7,89% 8,33%
Поврат на капиталот (ROE) 6,59% 9,11% 9,80%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,62 10,05 9,21
Книговодствена вредност по акција 3.785,80 3.606,09 3.333,30
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,77 0,92 0,90
Дивиденда по акција 50,00 60,00 60,00
Дивиденден принос 1,72% 1,82% 1,99%

Европа Скопје е една од најстарите компании во кондиторската индустрија на Балканот основана во 1882 година. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, постојано зголемување на квалитетот и побарувачката за производите станува она што е денес – стабилна индустриска компанија со производство од околу 5.000 тона годишно и продажба на домашен пазар (36%) и странски пазар (64%). Основната дејност на ЕВРОПА Скопје е производство на кондиторски производи. Компанијата ги произведува и продава следниве групи на производи кои можат да се најдат во најразлични пакувања: Какао производи, десерти и локум - таблирани млечни чоколади, полнети чоколади, чоколади со додатоци, какао крем производи, чоколадни лиени десерти, бонбониери, крем банани, пралине десерти, штангли, гумени и желе бонбони, локум со и без додатоци; Бонбонски производи - филовани бонбони со разни ароми, тврди дропс бонбони, млечна, лешник, кокос, овошни карамела, бастуми со разни ароми; Вафли и колачи – вафли со различни вкусови, чоколадирани вафли и колачи од пченично и интегрално брашно.

Одбор на директори:
Марика Караџова - Генерален директор
Марија Каранфиловиќ - Претседател на Одбор на директори
Селаудин Арифи - неизвршен член
Наташа Милева
Есамедин Хасани
Драган Наков
Нико Ташков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEVRO101012
Вкупно издадени ХВ
255.583
Последно тргување: 09.09.2021
Максимална цена:
2.900,00
Минимална цена:
2.900,00
Просечна цена:
2.900,00
Количина:
115
Промет:
333.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.900,00
Минимална цена:
2.900,00
Количина:
115
Промет:
333.500
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци