Издавач
Европа АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 808 бр. 8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
evropa@mt.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Валентина Николоска
Телефон
+389 2 3114 066
Факс
+389 2 3114 774
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 710.691 708.455 758.745
Оперативна добивка 50.229 32.519 40.371
Добивка по оданочување 50.265 25.321 28.278
Главнина 746.718 707.455 715.491
Вкупно обврски 168.614 201.197 257.308
Вкупно средства 915.332 908.652 972.799
Пазарна капитализација 715.632 827.833 803.809
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,07% 4,59% 5,32%
Нето добивка по акција (EPS) 196,67 99,07 110,64
Поврат на вкупните средства (ROA) 5,49% 2,79% 2,91%
Поврат на капиталот (ROE) 6,73% 3,58% 3,95%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,24 32,69 28,43
Книговодствена вредност по акција 2.921,63 2.768,00 2.799,45
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,96 1,17 1,12
Дивиденда по акција 150,00 80,00 150,00
Дивиденден принос 5,36% 2,47% 4,77%

Европа Скопје е една од најстарите компании во кондиторската индустрија на Балканот основана во 1882 година. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, постојано зголемување на квалитетот и побарувачката за производите станува она што е денес – стабилна индустриска компанија со производство од околу 5.000 тона годишно и продажба на домашен пазар (36%) и странски пазар (64%). Основната дејност на ЕВРОПА Скопје е производство на кондиторски производи. Компанијата ги произведува и продава следниве групи на производи кои можат да се најдат во најразлични пакувања: Какао производи, десерти и локум - таблирани млечни чоколади, полнети чоколади, чоколади со додатоци, какао крем производи, чоколадни лиени десерти, бонбониери, крем банани, пралине десерти, штангли, гумени и желе бонбони, локум со и без додатоци; Бонбонски производи - филовани бонбони со разни ароми, тврди дропс бонбони, млечна, лешник, кокос, овошни карамела, бастуми со разни ароми; Вафли и колачи – вафли со различни вкусови, чоколадирани вафли и колачи од пченично и интегрално брашно.

Одбор на директори:
Марика Караџова - Генерален директор
Марија Каранфиловиќ - Претседател на Одбор на директори
Јасмина Цветаноска - извршен член
Селаудин Арифи - извршен член
Наташа Милева
Есамедин Хасани
Драган Наков 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 8. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 9. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEVRO101012
Вкупно издадени ХВ
255.583
Последно тргување: 04.09.2018
Максимална цена:
3.276,00
Минимална цена:
3.276,00
Просечна цена:
3.276,00
Количина:
36
Промет:
117.936
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.276,00
Минимална цена:
2.716,00
Количина:
218
Промет:
630.939
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци