Издавач
Европа АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 808 бр. 8
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
evropa@evropa.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Стојановска
Телефон
+389 2 3114 066
Факс
+389 2 3114 774
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 897.851 841.524 840.686
Оперативна добивка 39.217 50.530 69.991
Добивка по оданочување 36.765 45.244 63.792
Главнина 1.010.555 985.292 967.587
Вкупно обврски 136.808 131.757 158.008
Вкупно средства 1.147.363 1.117.049 1.125.595
Пазарна капитализација 763.426 741.191 741.191
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,37% 6,00% 8,33%
Нето добивка по акција (EPS) 143,85 177,02 249,59
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,20% 4,05% 5,67%
Поврат на капиталот (ROE) 3,64% 4,59% 6,59%
Коефициент цена/ добивка по акција 20,77 16,38 11,62
Книговодствена вредност по акција 3.953,92 3.855,08 3.785,80
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,76 0,75 0,77
Дивиденда по акција 50,00 50,00
Дивиденден принос 0,00% 1,72% 1,72%

Европа Скопје е една од најстарите компании во кондиторската индустрија на Балканот основана во 1882 година. Пренесувајќи го искуството низ повеќе генерации, постојано зголемување на квалитетот и побарувачката за производите станува она што е денес – стабилна индустриска компанија со производство од околу 5.000 тона годишно и продажба на домашен пазар (36%) и странски пазар (64%). Основната дејност на ЕВРОПА Скопје е производство на кондиторски производи. Компанијата ги произведува и продава следниве групи на производи кои можат да се најдат во најразлични пакувања: Какао производи, десерти и локум - таблирани млечни чоколади, полнети чоколади, чоколади со додатоци, какао крем производи, чоколадни лиени десерти, бонбониери, крем банани, пралине десерти, штангли, гумени и желе бонбони, локум со и без додатоци; Бонбонски производи - филовани бонбони со разни ароми, тврди дропс бонбони, млечна, лешник, кокос, овошни карамела, бастуми со разни ароми; Вафли и колачи – вафли со различни вкусови, чоколадирани вафли и колачи од пченично и интегрално брашно.

Одбор на директори:
Марика Караџова - Генерален директор
Селаудин Арифи - неизвршен член
Наташа Милева - Претседател на Одбор на директори
Есамедин Хасани
Драган Наков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKEVRO101012
Вкупно издадени ХВ
255.583
Последно тргување: 27.03.2024
Максимална цена:
3.168,00
Минимална цена:
3.168,00
Просечна цена:
3.168,00
Количина:
20
Промет:
63.360
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.168,00
Минимална цена:
2.987,00
Количина:
81
Промет:
251.056
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци