Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 23 ноември 2021

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 22.11.2021 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

-Гранит АД Скопје – 870 обични акции
-УСЈЕ АД Скопје – 38 обични акции
-Европа АД Скопје – 5.000 обични акции
-ОКТА АД Скопје – 23 обични акции