НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 15 мај 2017
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.05.2017 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Европа АД Скопје –14 обични акции