НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
четврток, 31 мај 2018
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.05.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Европа АД Скопје –5 обични акции;