Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
понеделник, 22 април 2019

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.04.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Бетон АД Скопје – 3 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово – 572 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје – 12 обични акции
- Уготур АД Скопје – 33 обични акции
- Европа АД Скопје – 5 обични акции
- РЖ Институт АД Скопје – 8 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје – 31 обични акции
- Макстил АД Скопје – 682 обични акции