Издавач
Кристал 1923 АД Велес
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Алексо Демниевски-Баумар бр. 18
Град
Велес
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@kristal.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горанчо Лазов
Телефон
+389 43 233 855
Факс
+389 43 235 092
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 957.118 746.996 664.874
Оперативна добивка 36.764 35.566 28.607
Добивка по оданочување 27.999 26.495 14.634
Главнина 530.546 502.546 476.050
Вкупно обврски 500.052 369.125 344.725
Вкупно средства 1.030.598 871.671 820.775
Пазарна капитализација 82.560 77.400 76.884
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,84% 4,76% 4,30%
Нето добивка по акција (EPS) 54,26 51,35 28,36
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,72% 3,04% 1,78%
Поврат на капиталот (ROE) 5,28% 5,27% 3,07%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,95 2,92 5,25
Книговодствена вредност по акција 1.028,19 973,93 922,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,15 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Прехрамбената индустрија “Кристал 1923” АД од Велес започнува со работа во 1923 година и како фабрика за масло работи до 1999 година кога е трансформирана во Прехрамбена индустрија поради широкиот асортиман на прехрамбени производи во сопствено производство. Друштвото до 2020 година работеше по називот Благој Ѓорев АД Велес

Одбор на директори
Горанчо Лазов - извршен директор
Софија Лазова
Руемен Смилевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLAG101016
Вкупно издадени ХВ
516.000
Последно тргување: 05.01.2023
Максимална цена:
158,00
Минимална цена:
158,00
Просечна цена:
158,00
Количина:
10
Промет:
1.580
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
158,00
Минимална цена:
158,00
Количина:
10
Промет:
1.580
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци