НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 02 декември 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.11.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –2.905 обични акции - Стопанска Банка АД Битола –508 обични акции - РЖ Институт АД Скопје –7 обични акции - РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје –27 обични акции - Трикотажа Пелистер АД Битола –94 обични акции - РЖ Услуги АД Скопје –219 обични акции - РЖ КПОР АД Скопје –14 обични акции - Македонски Телеком АД Скопје –740 обични акции - Макстил АД Скопје–597 обични акции - РЖ Техничка контрола АД Скопје–11 обични акции - Арцелормиттал Скопје (ХРМ) АД Скопје–518 обични акции - Благој Ѓорев АД Велес –11.921 приоритетни акции - Арцелормиттал Скопје (ЦРМ) АД Скопје–864 обични акции - Жито Вардар АД Велес –402 приоритетни акции - РЖ Економика АД Скопје –26 обични акции - Уготур АД Скопје –29 обични акции Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 30.11.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Гранит АД Скопје –300 обични акции