НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
среда, 30 октомври 2013
Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 29.10.2013 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - Осигурување Македонија-ВИГ АД Скопје - 27 обични акции - Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје –13 обични акции - Благој Ѓорев АД Велес –11.920 приоритетни акции - Жито Вардар АД Велес –402 приоритетни акции