Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стефан Станкоски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 108.880 76.110 81.151
Оперативна добивка 4.681 36.848 2.035
Добивка по оданочување 8.767 23.919 7.905
Главнина 791.129 797.351 773.433
Вкупно обврски 27.631 20.131 29.606
Вкупно средства 818.760 817.482 803.039
Пазарна капитализација 150.589 185.280 126.936
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,30% 48,41% 2,51%
Нето добивка по акција (EPS) 11,12 30,34 10,03
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,07% 2,93% 0,98%
Поврат на капиталот (ROE) 1,11% 3,00% 1,02%
Коефициент цена/ добивка по акција 17,18 7,75 16,06
Книговодствена вредност по акција 1.003,43 1.011,32 980,99
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,19 0,23 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одборот на директори
Марија Каранфиловиќ - Генерален директор
Лидија Трајковиќ - Претседател
Никола Лазаров
Гоце Димитриоски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 15.09.2021
Максимална цена:
191,00
Минимална цена:
191,00
Просечна цена:
191,00
Количина:
565
Промет:
107.915
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
250,00
Минимална цена:
190,00
Количина:
10.891
Промет:
2.391.737
Број на трансакции:
30

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци