Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стефан Станкоски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 76.110 81.151 90.671
Оперативна добивка 36.848 2.035 -3.820
Добивка по оданочување 23.919 7.905 463
Главнина 797.351 773.433 765.527
Вкупно обврски 20.131 29.606 61.266
Вкупно средства 817.482 803.039 826.793
Пазарна капитализација 185.280 126.936 149.801
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 48,41% 2,51% -4,21%
Нето добивка по акција (EPS) 30,34 10,03 0,59
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,93% 0,98% 0,06%
Поврат на капиталот (ROE) 3,00% 1,02% 0,06%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,75 16,06 323,54
Книговодствена вредност по акција 1.011,32 980,99 970,96
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,23 0,16 0,20
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одборот на директори
Марија Каранфиловиќ - Генерален директор
Лидија Трајковиќ - Претседател
Никола Лазаров
Гоце Димитриоски

 

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 04.08.2020
Максимална цена:
200,00
Минимална цена:
200,00
Просечна цена:
200,00
Количина:
200
Промет:
40.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
240,00
Минимална цена:
175,00
Количина:
7.643
Промет:
1.492.661
Број на трансакции:
34

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци