Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стефан Станкоски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 66.062 84.399 108.880
Оперативна добивка 184.655 6.517 4.681
Добивка по оданочување 171.131 10.733 8.767
Главнина 973.239 801.862 791.129
Вкупно обврски 33.381 17.216 27.631
Вкупно средства 1.006.620 819.078 818.760
Пазарна капитализација 157.685 128.513 150.589
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 279,52% 7,72% 4,30%
Нето добивка по акција (EPS) 217,05 13,61 11,12
Поврат на вкупните средства (ROA) 17,00% 1,31% 1,07%
Поврат на капиталот (ROE) 17,58% 1,34% 1,11%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,92 11,97 17,18
Книговодствена вредност по акција 1.234,41 1.017,04 1.003,43
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,16 0,19
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одбор на директори

Гоце Димитриоски - Претседател
Никола Лазаров
Стефан Станкоски - извршен член, Генерален директор
Аница Неделковска - неизвршен член
 

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 09.11.2023
Максимална цена:
220,00
Минимална цена:
220,00
Просечна цена:
220,00
Количина:
60
Промет:
13.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
220,00
Минимална цена:
190,00
Количина:
1.471
Промет:
298.116
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци