Издавач
Макошпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 19
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makosped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Стефан Станкоски
Телефон
+389 2 3171 011
Факс
+389 2 3175 254
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 84.399 108.880 76.110
Оперативна добивка 6.517 4.681 36.848
Добивка по оданочување 10.733 8.767 23.919
Главнина 801.862 791.129 797.351
Вкупно обврски 17.216 27.631 20.131
Вкупно средства 819.078 818.760 817.482
Пазарна капитализација 128.513 150.589 185.280
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,72% 4,30% 48,41%
Нето добивка по акција (EPS) 13,61 11,12 30,34
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,31% 1,07% 2,93%
Поврат на капиталот (ROE) 1,34% 1,11% 3,00%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,97 17,18 7,75
Книговодствена вредност по акција 1.017,04 1.003,43 1.011,32
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,19 0,23
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ТД Макошпед АД Скопје се вбројува во редот на најпознатите шпедитерски куќи на Балканот и во Европа. Компанијата се занимава со царинско застапување, секаков вид на транспорт, осигурување на стока при транспорт, увоз-извоз, маркетинг и складирање.

Одборот на директори
Марија Каранфиловиќ - Генерален директор
Лидија Трајковиќ - Претседател
Никола Лазаров
Гоце Димитриоски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Макошпед АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKMAKO101014
Вкупно издадени ХВ
788.424
Последно тргување: 16.08.2022
Максимална цена:
204,00
Минимална цена:
204,00
Просечна цена:
204,00
Количина:
50
Промет:
10.200
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
349,00
Минимална цена:
163,00
Количина:
3.472
Промет:
684.820
Број на трансакции:
18

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци