Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 04 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 03.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Тетекс АД Тетово - 65 обични акции
- Макошпед АД Скопје - 26 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 342 обични акции
- Макстил АД Скопје - 776 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 6 обични акции