Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
петок, 10 март 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Услуги АД Скопје - 300 обични акции
- Стопанска банка АД Битола - 1600 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 3700 обични акции
- Макошпед АД Скопје - 200 обични акции
- Тетекс АД Тетово - 100 обични акции
- ЗК Пелагонија АД Битола - 12 обични акции