Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 13 април 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 12.04.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Економика АД Скопје - 27 обични акции
- Комерцијална банка АД Скопје - 68 обични акции
- Макстил АД Скопје - 2257 обични акции
- РЖ Интер-Трансшпед АД Скопје - 28 обични акции
- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 11 обични акции
- Универзална Инвестициона Банка АД Скопје - 16 обични акции
- Либерти АД Скопје - 660 обични акции
- Макошпед АД Скопје - 77 обични акции
- Уготур АД Скопје - 30 обични акции