Последни вести

Одборот на директори на својата седница одржана на 04.12.2002 година донесе Одлука за котација

Одборот на директори на Македонската Берза АД Скопје, на ден 12.11.2002 година одобри котација на акциите на Алкалоид АД Скопје

Одборот на директори на Македонската Берза АД Скопје, на својата седница одржана на 17.10.2002 година, донесе Одлука за прием на Силекс банка АД Скопје

На седницата на Одборот на Директори одржана на 12.07.2002 година, донесена е Одлука за бришење од членство во Берзата

Во рамките на Проектот за регионално поврзување, денес во Белград Македонската берза АД Скопје и Белградската берза потпишаа Меморандум за соработка

Со измените во Законот за хартии од вредност од Мај 2002 година е предвидена задолжителна котација за сите компании кои ги исполнуваат условите за котација на Берзата.

Поради пренесување на акционерските книги на трговските друштва во Централниот Депозитар за Хартии од Вредност во електронска форма

На 01.11.2001 година, Македонска Берза АД Скопје за прв пат започна да објавува берзанскиот индекс

На 25.04.2001 Македонската берза АД Скопје започна со тргување преку новиот берзански електронски систем за тргување (БЕСТ)