Последни вести

Отекс АД Охрид стана добитник на меѓународна награда за истакнатост и деловен углед, во златна категорија.

Интернешнел Хотелс АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 29.05.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Раде Кончар АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 17.05.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Промена на Претседател на собрание на Тајмиште АД Кичево

Тетовска Банка АД Тетово известува дека на десеттото Собрание на Тетовска Банка АД Тетово, одржано на 14.05.2003 година изврши намалување на основната главнина (обични и приоритетни акции-кумулативни и партиципативни) за 1,65%, односно од 518.028.000

Согласно Договорот за котација, РЖ КПОР АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 19.05.2003 година е донесена Одлука за разрешување на неизвршни членови на Одборот на директори на РЖ КПОР АД Скопје и тоа: Цветковски

Согласно Договорот за котација, Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје известува за следното:

Согласно Договорот за котација, Макпетрол АД Скопје известува за следното:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 28.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на: