Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Тетекс кредитна банка АД Скопје стекна статус учесник во тргувањето на Македонската берза АД Скопје

Ве известуваме дека согласно дописот од Министерството за финансии на Република Македонија со број 09-19544/1 од 16.09.2003 година, на 29 и 30 Септември 2003 привремено се прекинува со тргувањето со обврзници РМ01 издадени од Република Македонија.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

На 9-ти Септември 2003 година, Алкалоид АД Скопје се стекна со уште едно право на индустриска сопственост.

Ве известуваме дека на 03.09.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.