Последни вести

Дивиденден календар

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека на 16.03.2004 година, на Берзата е пријавенa блок трансакциja со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Промена на Генерален директор

Ве известуваме дека на 09.03.2004 година, на Берзата се пријавени блок трансакции со акциите на:

Разгледани заклучоците на Одборот на директори на Македонската Берза