Последни вести

Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје во соработка и со спонзоство на УСАИД Скопје – Проект за јакнење на финансискиот сектор во Македонија, организираше еднодневен семинар

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 17.04.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Сертификат за квалитет