Последни вести

Собранието на Охридска Банка АД Охрид на својата седница одржана на 28.03.2003 година, донесе Одлука за откуп на сопствени акции. Основни одредби од Одлуката се:

Преку четири блок трансакции Алкалоид изврши откуп на сопствени акции во вкупен износ од 30.310 обични акции

Ве известуваме дека денес, 15.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 14.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Согласно Договорот за котација, Благој Ѓорев АД Велес известува дека по одржаното Собрание на акционери на 04.04.2003 година ги донесе следните одлуки:

Македонската берза АД Скопје и Загребачката берза потпишаа Меморандум за соработка

Ве известуваме дека денес, 13.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Согласно Договорот за котација, ДГ Бетон АД Скопје ги известува акционерите дека на 29.05.2003 година ќе одржи Собрание на акционери.