Последни вести

Ве известуваме дека на 23.07.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

АД Тајмиште Кичево како оснивач регистрира 5 друштва кои ќе работат под следниве фирми:

Ве известуваме дека на 21.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Макпетрол АД Скопје известува за следното:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека на 16.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Изрекување јавна критика на брокерската куќа Еуро Брокер АД Скопје

Ве известуваме дека на 15.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на: