Последни вести

Согласно Договорот за котација, Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје известува за следното:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 28.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Ве известуваме дека денес, 27.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Согласно Договорот за котација, АДГ Маврово АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 09.05.2003 година се донесоа следните одлуки:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Согласно Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Службен весник на РМ бр.37/2002), исплатата на првата рата од Првата емисија на обврзниците за денационализација достасува за исплата на 1-ви Јуни 2003 година.