Последни вести

Ве известуваме дека денес, 11.06.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Отекс АД Охрид стана добитник на меѓународна награда за истакнатост и деловен углед, во златна категорија.

Одлука за откуп на сопствени акции на ДГ Бетон АД Скопје

Интернешнел Хотелс АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 29.05.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Раде Кончар АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 17.05.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Промена на Претседател на собрание на Тајмиште АД Кичево

Тетовска Банка АД Тетово известува дека на десеттото Собрание на Тетовска Банка АД Тетово, одржано на 14.05.2003 година изврши намалување на основната главнина (обични и приоритетни акции-кумулативни и партиципативни) за 1,65%, односно од 518.028.000

Согласно Договорот за котација, РЖ КПОР АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 19.05.2003 година е донесена Одлука за разрешување на неизвршни членови на Одборот на директори на РЖ КПОР АД Скопје и тоа: Цветковски

Согласно Договорот за котација, Раде Кончар-Апаратна техника АД Скопје известува за следното: