Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 03.07.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Ве известуваме дека денес, 26.06.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Силекс Банка АД Скопје известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 11.06.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Тутунов комбинат Боро Петрушевски Папучар АД Куманово известува дека на седницата на Собрание на акционери, одржана на 09.04.2003 година се донесени следните Одлуки на Собранието:

Инвестбанка го објави проспектот за јавно запишување и уплата на акции од дванаесеттата емисија