Издавач
Адинг АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новоселски пат (1409) број 11
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ading@ading.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гогова Весна
Телефон
02/32 39 257
Факс
02/20 34 810
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 429.210 479.473 420.772
Оперативна добивка 12.477 20.323 22.473
Добивка по оданочување 2.666 9.660 5.623
Главнина 337.868 344.066 344.173
Вкупно обврски 184.934 205.678 212.881
Вкупно средства 522.802 549.744 557.054
Пазарна капитализација 206.338 256.956 133.308
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,91% 4,24% 5,34%
Нето добивка по акција (EPS) 6,90 25,00 14,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,51% 1,76% 1,01%
Поврат на капиталот (ROE) 0,79% 2,81% 1,63%
Коефициент цена/ добивка по акција 77,40 26,60 23,71
Книговодствена вредност по акција 874,40 890,44 890,72
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,75 0,39
Дивиденда по акција 20,00 20,00 20,00
Дивиденден принос 3,75% 3,01% 5,80%
АДИНГ е водечка компанија во Југоисточна Европа за производство и пласман на хемиски материјали за градежништвото, основана во1969 година. Седиштето на матичната компанија и најголемиот производствен погон се наоѓаат во Скопје, Р.Македонија, а со свои претставништва и дистрибутери е присутна на повеќе од 13 пазари од регионот на Југоисточна Европа, Блискиот Исток и Азија. Компанијата е присутна со свои производствени погони и во Р.Бугарија и Р.Иран, додека свои фирми претставништва има во Р.Србија, Р.Казахстан и Р.Грција. Производствената програма ја сочинуваат повеќе од 100 производи кои нудат решенија за најспецифични проблеми со кои се соочува модерното градежништво. Речиси 60% од производството на компанијата денес се пласира на надворешните пазари, па оттука и големиот број на референтни објекти на овие пазари каде се вградени производите и технологиите на АДИНГ. Целата групација АДИНГ, денес има повеќе од 150 вработени од кои околу 90 вработени се во матичната компанија, а останатите во компаниите членки на групацијата во Р.Македонија и светот. АДИНГ е инженерска компанија со повеќе од 40% градежни инженери, архитекти, хемиски инженери, технолози и други високостручни профили.
Надзорен одбор
Белев Александар - Претседател
Петровска Александра - Заменик Претседател
Филип Филиповски
Раде Јанков
Управен одбор
Дончев Благоја- Претседател и Генерален директор
Филипоски Петре - Заменик Претседател 
Петровски Зоран - Заменик Генерален директор 
Каратуков Дончо - Помошник Генерален директор 
Дончева-Рајатоска Вања - Заменик Генерален директор  
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Откуп на сопствени акции

  Откуп на сопствени акции
 9. Откуп на сопствени акции

  Откуп на сопствени акции
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKADIN101010
Вкупно издадени ХВ
386.400
Последно тргување: 26.12.2018
Максимална цена:
660,00
Минимална цена:
660,00
Просечна цена:
660,00
Количина:
50
Промет:
33.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
490,00
Количина:
3.320
Промет:
1.953.950
Број на трансакции:
16

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци