Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
четврток, 24 август 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 23.08.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- РЖ Техничка контрола АД Скопје - 959 обични акции
- Витаминка АД Прилеп - 10 обични акции
- ЗК Пелагонија АД Битола - 45 обични акции
- Адинг АД Скопје - 150 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 53 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје - 100 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 70 обични акции
- ФЗЦ 11 Октомври АД Куманово - 20 обични акции
- Уготур АД Скопје - 25 обични акции
- Стопанска банка АД Скопје - 400 обични акции
- Макстил АД Скопје - 1.020 обични акции