Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
вторник, 28 февруари 2023

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 27.02.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- ТТК Банка АД Скопје - 500 обични акции
- Адинг АД Скопје - 1.088 обични акции
- Цементарница УСЈЕ АД Скопје - 10 обични акции
- Гранит АД Скопје - 100 обични акции
- Македонијатурист АД Скопје - 350 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија - 2.000 обични акции
- РЖ Услуги АД Скопје - 1.000 обични акции
- Алкалоид АД Скопје - 350 обични акции
- НЛБ Банка АД Скопје - 235 обични акции