Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
среда, 08 март 2023

Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното:

На 07.03.2023 година Реплек АД Скопје изврши откуп на 40 сопствени обични акции по цена од 82.000,00 денари за една акција, преку една системска блок трансакција.

Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 07.03.2023 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва:

- Алкалоид АД Скопје - 56 обични акции
- Македонски Телеком АД Скопје - 502 обични акции
- Макстил АД Скопје - 48 обични акции
- ТТК Банка АД Скопје - 5 обични акции
- Адинг АД Скопје - 100 обични акции
- Фруктал МАК АД Скопје - 912 обични акции
- Макпетрол АД Скопје - 73 обични акции
- Жито Лукс АД Скопје - 50 обични акции
- Хотели Метропол АД Охрид - 50 обични акции
- Попова Кула АД Демир Капија - 200 обични акции