Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 24.02.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција:

Ве известуваме дека денес, 20.02.2003 година, на Берзата се пријавени 2 блок трансакции:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 19.02.2003 година, на Берзата се пријавени 3 блок трансакции:

Ве известуваме дека, Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје на својата седница одржана на 31.01.2003 година го исклучи од котација акционерското друштво Жито леб АД Охрид

Одборот на директори на својата седница одржана на 31.01.2003 година донесе Одлука за котација

Оваа вест е достапна само на англиски.