Последни вести

Согласно Договорот за котација, Холдинг Компанијата Отекс АД Охрид ги известува акционерите дека на 23.05.2003 година ќе одржи Собрание на акционери во 16:00 часот во просториите на Друштвото.

Согласно Договорот за котација, РЖ Економика АД Скопје известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 19.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Собранието на Охридска Банка АД Охрид на својата седница одржана на 28.03.2003 година, донесе Одлука за откуп на сопствени акции. Основни одредби од Одлуката се:

Преку четири блок трансакции Алкалоид изврши откуп на сопствени акции во вкупен износ од 30.310 обични акции

Ве известуваме дека денес, 15.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 14.05.2003 година, на Берзата се пријавени следните блок трансакции со акциите на: