Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Согласно Законот за издавање на обврзници на Република Македонија за денационализација (Службен весник на РМ бр.37/2002), исплатата на првата рата од Првата емисија на обврзниците за денационализација достасува за исплата на 1-ви Јуни 2003 година.

Согласно Договорот за котација, Тетовска Банка АД Тетово известува за следното:

Ве известуваме дека денес, 22.05.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција со акциите на:

Еуро Брокер АД Скопје со статус учесник во тргувањето на македонската берза АД Скопје ќе започне со тргување на 26.05.2003 година

Оваа вест е достапна само на англиски.

На 20.05.2003 година во Утрински Весник е објавена намера за јавен откуп на акции издадени од Винарска Визба Повардарие АД Неготино.

Предмет на аукцијата акции и удели -Агенцијата на Република Македонија за приватизација

Согласно Договорот за котација, Млаз АД Богданци известува за следното:

По објавениот јавен откуп на акции издадени од Повардарие АД Неготино од Mendos, Inc. Cincinnati, Ohio, USA, на Македонската Берза АД Скопје беше доставен допис од Винарска Визба Повардарие АД Неготино, која известува за следното: