Последни вести

Ве известуваме дека денес, 27.03.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

По повод седум годишнината од работењето на Македонската берза АД Скопје, на 28.03.2003 година Македонската берза АД Скопје организира Тркалезна маса

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Топлификација АД Скопје потпиша договор за соработка со француската компанија DALKIA

На 27 и 31 Март 2003 привремено се прекинува со тргувањето со обврзници РМ01 издадени од Република Македонија.

Ве известуваме дека денес, 26.03.2003 година, на Берзата е пријавена блок трансакција со акциите на:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.